אולם 1

באולם זה מוצגות תמונות של כמה מסמכים שנמצאו מהמאה ה 18 הקשורים ליהודי צ’נסטוחובה. אנו למדים כי בשנת 1706 הורשה יהודי בשם מושיק לחיות בתוך גבולות העיר רק מפני שנתן הלוואה למועצת העיר כדי לאפשר להם לשלם קנס שהוטל על ידי השוודים. בשנת 1805 קיבלו יהודי צ’נסטוחובה אישור רשמי לבניית בית כנסת, וכעבור שלוש שנים, בתקופת דוכסות ורשה, הוקמה קהילה דתית נפרדת.
באולם זה מוצגות גם תמונות מהחיים בעיר בתחילת המאה העשרים. התמונה הראשונה שהמבקר רואה באולם הכניסה הינה צילום משנת 1932 של נשיא פולין איגנצי מושצ’יצקי, שהתקבל בצ’נסטוכובה על ידי הרב נחום אש האוחז בספר תורה וחברי מועצת הקהילה היהודית, דבר המשקף את מעמדם של היהודים בעיר חשובה זו. צ’נסטוחובה הייתה העיר השמינית בגודלה בפולין באותה עת ואחת מהערים המתועשות ביותר. תמונות אחרות מציגות את השווקים שבהם ניתן היה לשמוע פולנית, יידיש, רוסית וגרמנית.
באולם זה נמצא דגם של בית הכנסת החדש שבנייתו הושלמה בשנת 1909 ברחוב אלכסנדרובסקה (כיום רחוב וילסון), בית כנסת שנהרס על ידי הגרמנים ב 25 בדצמבר 1939, ונבנה מחדש בשנת 1955 כביתה של התזמורת הפילהרמונית של צ’נסטוחובה

רשימת התערוכות