תמצית ההסכם משנת 1706 בין רשויות העיר צ’נסטוחובה עם מוישיק, המאפשר ליהודים להתגורר בעיר במגבלות מסויימות

107
תקציר של חוזה שנחתם ב-1706 על ידי רשויות העיר צ'נסטוחובה עם אדם יהודי בשם מוסייק.

[לא נשמר העתק של ההסכם בין הבורגנים של צ’נסטוחובה ליהודי]

 

אנו החתומים מטה, ראש העיר וכל חברי מועצת העיר המכובדים של צ’נסטוחובה מבצעים הכרזה זאת, משוכנעים לחלוטין בחובת השמירה על כבודה הראוי של הבתולה הקדושה מריה צ’נסטוחובה, אשר אנו כמעריציה מבקשים תמיד להוקיר ולשמור, מתוך רצון לשמור על מקום קדוש זה נקי מכופרים, כלומר יהודים, ומתוך רצון לציית לחוקה הקובעת כי יהודים לא יתגוררו ולא יתקרבו ליסנה גורה הקדושה, למרחק הקטן משני מייל מן המנזר. למרות זאת, צרות הזמן אילצו אותנו ללוות כספים מן הכופר מוסייק ב 1706 כדי לשלם כופר לשם שחרורנו מן הכלא שבו כלא אותנו אויבנו, אלא שאז הפיל אלוהים מגפה עלינו ונותרנו מרוששים ולא היה באפשרותנו להחזיר את הכסף ליהודי. לפיכך, ביקשנו מהנזיר המכובד X, הממונה המחוזי ועל כלל התחום של מסדר פאולוס הקדוש, לתת למוסייק כפיצוי על הסכום שהלווה את בית העיריה, אפילו שאסור ליהודים להתגורר בתחום העיר צ’נסטוחובה. כעדות לכך חתמנו בזה בידינו והטבענו את חותם העיר.

פאוול גווידצקי, ראש העיר של הוד מלכותו צ’נסטוחובה

וויצ’יץ זיאטקוביץ’, מנהל הנכס

פאוול בקיילסקי, חבר מועצה

יאן קוזביאלוביץ’, חבר מועצה

אדם דזיובנדו, חבר מועצה

מאושר כעותק נאמן למקור על ידי אוסטשי סקיסנקי, ראש מנזר פאולין של יסנה גורה צ’נסטוחובה