מסמכים

109
  • מסמך מ-14 באפריל 1818 בנושא  הפרדת יהודים מן הנוצרים

מס’ 94/147 ממרס 18[18]

מחלקת המנהל

קאליש, 10 במרס 1818

 

הועדה המחוזית של קאליש

 

הנציב הממונה מודע היטב לתוכניתה של הממשלה להפריד דירות המאוכלסות ביהודים מדירות המאוכלסות על ידי נוצרים בערי המדינה. מטלה זו הוטלה על  הרשויות המקומיות לפני שנים אחדות ולא בוצעה, לפיכך, הוועדה הממשלתית לענייני פנים ומשטרה, ברצונה לפתור את הנושא בצורה סופית, בפרסומה מחדש של הצו מ-2 במרס שנה זו, מס’ 724, מחודש ינואר, ציוותה על הועדה המחוזית למלא אחר ההוראות והתקנות הקודמות ולהכין ולספק בהקדם האפשרי, שרטוטים ותכניות הנוגעים להפרדת מגורי היהודים בערי פולין, בליווי מידע שיסופק על ידי הרשויות של כל עיר באשר לאוכלוסייתה, תוך ציון מספר הנוצרים והיהודים, כל אחד בנפרד, מספר בתי הלבנים ובתי העץ, מספר השטחים הלא תפוסים, וכו’.

 

הכנת מרשמי תושבים חדשים תיתן לנציב הממונה את ההזדמנות הטובה ביותר לבצע את המוטל עליו, שכן, המרשמים הנ”ל ודו”חות מתאימים יספקו את הפרטים המבוקשים, והנציב הממונה מתבקש לספק את השרטוטים והתכניות הדרושים בהקדם האפשרי, לא יאוחר מתוך 3 שבועות.

כדי להימנע ממתן הוראה על עבודה מיותרת שתיעשה על ידי הנציב הממונה, הועדה המחוזית מצהירה בזה כי הוראה זו נוגעת רק לערי מדינה, כלומר בירת המחוז וכן עיירות וערים חשובות המאוכלסות כבר על ידי יהודים, או שיהודים עשויים לחיות שם כתוצאה מהפרת הזכויות העירוניות.

הועדה המחוזית מצפה מן הנציב הממונה, בהיותו מודע לחשיבות העניין, להשלים משימה זו בדייקנות ובמסגרת תחום הזמן שצוין.

 

(חתימה) קובלסקי

העתק נאמן למקור, מאושר על ידי הורודיסקי