תצלומים של צ’נסטוחובה הישנה

105
   מראות מן העיר, צילומים של צ'נסטוחובה העתיקה, 1909

הרב נחום אש יזם את בנייתו של מקווה גדול ומעוטר יפה על קרקע בבעלותה של הקהילה היהודית, ברחוב גריבלדי 18. לבד משני בתי הכנסת היו צ’נסטוחובה שטיבלעך חסידיים רבים, בכלל זה ארבעה בתי תפילה הקשורים לאדמו”ר מגורה קלוואריה. על פי עקרונות החסד של היהדות העניקו יהודי צ’נסטוחובה עזרה לחולים, זקנים, יתומים, נשים הרות, ונזקקים אחרים. חובה דתית נוספת הייתה לימודים. היהודים התחנכו במספר רב של חדרים וישיבות שבהם ניתן בעיקר חינוך דתי.