תרשים מחנה המוות טרבלינקה

602
תרשים של מחנה המוות טרבלינקה אותו צייר מהזיכרון  שמואל ווילנברג, אשר היה אסיר במחנה והצליח לברוח במרד שהיה ב 2.8.1943