“יום שני עקוב מדם”

501
  • 1.צו ראש המנהל האזרחי של הארמיה ה-10 מיום 15 בספטמבר 1939 במקורו הגרמני.
  • 2.קריאה לבני האוכלוסייה היהודית המצווה עליהם לדווח על כל נכסיהם, 7 במאי 1940.
  • 3.הודעה מיום 11 במאי 1940.
  • 5-4. חבורת אנשים מלווה על ידי גרמנים.
  • 6.צו מאת ראש העיר בדבר הדרישה לתעודות זהות, 1941.
  • 7.הודעה מיום 15 באוקטובר 1941 המצווה על רישום כל בעלי המלאכה היהודים במחוז ראדום.

הצבא הגרמני כבש את צ’נסטוחובה ב-3 בספטמבר 1939. ביום המחרת, 4 לספטמבר 1939, ערכו כוחותיו מבצעים שיועדו להטיל אימה על התושבים, והם הותירו 500 הרוגים, ביניהם יהודים רבים. יום זה לימים נקרא “יום שני המדמם”. הגרמנים שהופקדו על כיבוש העיר חישבו את צעדיהם האנטי-יהודיים בצורה מתוכננת מראש. הם הפרידו בהדרגה את היהודים מתושבי העיר, שללו מהם זכויות אזרח, החרימו את נכסיהם והנהיגו הגבלות שהביאו להתרוששותה של הקהילה. השלבים לבידודה של הקהילה היהודית תוכננו מראש, החל מפינויים והעתקות מגורים ועד להקמתו של גטו סגור.