צו מאת ראש המנהל האזרחי של ארמיה 10 בנושא: הטיפול ביהודים

501A
  • צו מאת ראש המנהל האזרחי של ארמיה 10 מיום 15 בספטמבר 1939
  • הפיקוד העליון של הכוחות המזוינים צ'נסטוחובה
  • ראש המנהל האזרחי 15 בספטמבר 1939  
  • אל: מנהל המחוז וראשי הערים של מחוז IV כלכלה:
 
  • הטיפול ביהודים
    • היעד הסופי של הטיפול ביהודים בתחום הכלכלי הוא חיסולם [הכלכלי] המלא בעתיד והעברת מפעליהם לידיים אריות.
    • ימונו נאמנים לחברות התעשייתיות והסיטונאיות שבבעלות היהודים, בין שבעליהן המקוריים ברחו ובין שלא, זאת על יסוד הצו מיום 9 בספטמבר 1939 בעניין החרמת נכסים. לא ימונו נאמנים לחברות שבבעלות אזרחים בני מדינות שאינן במצב מלחמה עם גרמניה. ככלל לא ימונו נאמנים לבתי מלאכה וחנויות קמעונאיות של יהודים, אם בעליהם ברחו ישארו המתקנים סגורים, אלא אם כן הדבר ימנע אספקה מן האוכלוסייה. במקומות שישארו סגורים, ישמרו הסחורות והמשאבים שבהם ויועברו לאוכלוסייה כסיוע לעניים. מתקן שייפתח מחדש לצורך אספקה לאוכלוסייה, יועבר לידי תושב ארי נאות אשר יכין רשימת מצאי של הסחורות והמשאבים במונחים של כמויות וערכים כספיים ויפעיל את העסק כשלו.

 

[חתימה:] רודיגר

 

רשימת תפוצה: היחידות III, II, Im כולל המשטרה              3 עותקים לכל יחידה

I 1                                                      עותק 1

I 1a                                                    עותק 1

בתי דין מיוחדים,

הפיקוד העליון של הכוחות המזוינים,

המשטרה החשאית של המדינה (גסטפו)