יזמים ואנשי עסקים יהודים מצ’נסטוכובה שתרמו רבות לפיתוחה התעשייתי של העיר

303
  • 1.גלויה ממפעל "ורטה" משנות העשרים.
  • 2.הנריק מרקוספלד (1921-1853) תעשיין ופילנטרופ יוצא דופן צ'נסטוחובה.
  • 3.מועצת ארגון האופים, יושבים מימין לשמאל: לייבל מילדשטיין, לודוויק גרבלנסקי, לאון לבק, ישראל ירונובסקי, רפל פדרמן, בצלאל אלטמן, מאייר זוסמן.
  • 4.מועצת ארגון האופים, עומדים מימין לשמאל: משה בייגלמן, זיסקינד לסקה, סטניסלב לביש, פייבל פייטל, יצחק קולטון, מרדכי יקובוביץ', אברהם איצקוביץ'
  • 5.סמלים של גילדות האומנויות היהודית, בין מלחמות העולם הראשונה והשנייה.
  • 6.מייסדי איגוד החייטים צ'נסטוחובה. ביניהם: טיפנברג, קז'פיצקי ורוזנבלט.
  • 7.דוגמאות שלטים מעוטרים של עסקים של יהודים.
  • 8.הפטנט של וולברג לייצור לכה.
  • 9.צוואתו של הסוחר דוד לנדאו קרוננברג צ'נסטוחובה שחוברה בעברית ב 1847 .
  • 10.תעודות תעשייתיות, 1927.

אנשי צ’נסטוחובה , יזמים יהודים שתרמו רבות לפיתוחה התעשייתי של העיר:

ברנרד ברל בוציאן (1939-1877), בעלים של בית דפוס, עורך.

דניאל בהם, תעשיין, שותף בבעלות על בית חרושת, פעיל קהילתי ופילנתרופ.

ברנרד בערעק צימבלר (1854?), יזם, חבר מועצת העיר, פעיל קהילתי.

יואכים חיים דווידוביץ (1942-1882), יזם, בעלים של מפעל תעשייה, מנכ”ל בנק, בעל תפקיד בתחום הספורט.

משפחת גרוסמן

יאן גרוסמן (1924-1851), תעשיין, פעיל קהילתי ופוליטי.

מיכאל גרוסמן (1938-1864), בעלים ומנהל בית חרושת, פעיל קהילתי.

סטניסלב גרוסמן (1910-1853), תעשיין, פעיל קהילתי.

בולסלב הלמן (1895- 1943?), עורך דין, תעשיין, פעיל קהילתי.

מרקוס מאיר הניג (1919-1843), תעשיין, נשיא הקהילה היהודית, פעיל קהילתי, מקדם חינוך, פילנתרופ. מיכל הרץ (1842 נפטר אחרי 1927), סוחר, קבלן בניין, בעל נכסי נדל”ן, פעיל קהילתי.

משפחת כהן

בערעק כהן (1894-1808), סוחר, תעשיין, חבר מועצת העיר.

לודוויק לווק כהן (1894-1808), תעשיין, פעיל קהילתי.

אלפרד כהן (1943-1880), הנדסאי, שותף בבעלות על בית חרושת.

גוסטב כהן (1927-1868), תעשיין, מנהל בית חרושת, חבר מועצת העיר, שופט לא מקצועי, פילתרופ, פעיל קהילתי.

נורברט כהן (1942-1887), כימאי, תעשיין, פעיל קהילתי.

ליאופולד אליעזר כהן (1867 – 1942) תעשיין, חבר הממשל המקומי העצמי, פעיל קהילתי ופילנתרופ.

איציק מאיר קרל (1942-1869), יזם, ציוני, חבר מועצת העיר, חבר בגופים המנהלים של הקהילה היהודית, פעיל קהילתי.

משפחת לנדאו

דניאל סברין לנדאו (1926-1864), תעשיין, פעיל קהילתי וחבר הרשויות המקומיות, בעלים של מפעל לצלולויד – פרובה פבריקה וירובוב צלולוידוביך.

דוד הירש צבי לנדאו ב-1927 הקים מפעל לייצור תבניות לחיתוך קרח. המפעל התפתח בהדרגה והחל לייצר כפו, סכינים ומזלגות. ב-1930 העבירה משפחת לנדאו את בית החרושת צ’נסטוחובה , ברחוב קרוטקה 13. לבית החרושת ניתן השם “ברָלנד האחים לנדאו”.

שמואל לבקוביץ (1888-?), מהנדס, שותף בבעלות על מפעל תעשייה.

לודוויק לייזר ממלוק (1903-1863), סוחר, יזם, שותף לבעלות על בית חרושת, פעיל קהילתי.

משפחת מרקוביץ

מייצ’יסלב מרקוביץ‘, תעשיין, מנהל מפעל תעשייה.

רומן אברהם מרקוביץ(1884נפטר אחרי 1946), תעשיין, פעיל קהילתי.

זיגמונט שלמה מרקוביץ‘ (1939-1889), תעשיין, מנהל בית חרושת, פעיל קהילתי, חבר הממשל המקומי העצמי, נשיא הקהילה היהודית.

משפחת מרקוספלד

אדולף אברהם מרקוספלד (1897-1826), סוחר, תעשיין, פעיל קהילתי.

הנריק לודוויק מרקוספלד (1921-1853), תעשיין, פעיל קהילתי, חבר הממשל המקומי העצמי, נשיא הקהילה היהודית.

יוסף מרקוספלד (1942-1870), מהנדס כימאי, תעשיין, מנהל בית חרושת, חבר מועצת העיר, שופט לא מקצועי, פעיל קהילתי.

ישראל בר מייטליס (1941-1861), סוחר, תעשיין.

רפאל מנדלסון (1909-1873), יזם, ספורטאי, בעל תפקיד בתחום הספורט.

שמואל ניימירובסקי (1940-1889?) תעשיין, פעיל קהילתי ופוליטי, עסקן ספורט, בעל בית יציקה.

משפחת אודרפלד

אדולף אברהם אודרפלד (1917-1834), בעל סדנה לליתוגרפיה ושותף בבעלות על בית דפוס.

הנריק אודרפלד (1942-1870), תעשיין, פעיל קהילתי ופילנתרופ.

יוזף פרקהל (1929-1881), תעשיין, מנהל בית חרושת.

פיליפ פישל רוזנברג (1885-?), תעשיין, פעיל קהילתי.

יעקב רוזנברג (1942-1887), פקיד ממשל, תעשיין

סטניסלב סלומון ויינברג (1941-1854), סוחר, תעשיין, פעיל קהילתי.

שיין, נשיא הקהילה היהודית, חבר מועצת העיר, עורך, פעיל קהילתי.

יוזף יוסק רוזנברג (1936-1872), בעלים של בית חרושת.

ולדיסלב וולף זקס (1870- 1932 משוער), מהנדס כימאי, יזם, בעלים של בבית חרושת, חבר הממשל העצמי המקומי, פעיל קהילתי, נשיא הקהילה היהודית.

משפחת סיגמן

אבא אברהם סיגמן (1940-1899), תעשיין, פעיל קהילתי, בעל תפקיד בספורט.

איזידור ישראל סיגמן (1929-1869), תעשיין, בעלים וכן שותף בבעלות על בית חרושת, פילנתרופ.

זיגמונט זיסמן שטילר (1876 -1942?), תעשיין, סוחר, חבר מועצת העיר, פעיל קהילתי.

מאוריצי משה לייב ויינברג (1873-?), סוחר, תעשיין.

סטניסלב סלומון ויינברג (1941-1854), סוחר, תעשיין, פעיל קהילתי.

יואכים חיים וקסלר (1942-1884), סוחר, תעשיין, חבר הממשל המקומי העצמי, יו”ר ועד הקהילה היהודית.

ליאופולד ליפמן ורדה (1838 – 1946) סוחר, תעשיין, תורם לצדקה ופילנתרופ

אלכסנדר אדם וולברג (1946-1869), תעשיין, פעיל קהילתי, מקדם חינוך, תורם לצדקה.

סטניסלב יוזף וולברג (1939-1904), מהנדס כימאי, תעשיין, לוחם במלחמת העולם השנייה.

מויז’ש זנדשיין (1942-1885), תעשיין, ציוני, חבר מועצת העיר, פעיל קהילתי.

יעקב גולדמן (1942-1886) סוחר, תעשיין, בעל בית חרושת ליצור מברשות. נספה בשואה, היה הסבא של אלון גולדמן.

יעקב צ’רנילס (1942-1886) סוחר, תעשיין, בעל מנסרות, בריכות דגים, מפעל למראות, חווה חקלאית ועסקי נדל”ן. נספה בשואה, היה הסבא של אלון גולדמן.

לאון זילברשטיין – ביחד עם אשתו רוזקה היה המייסד והבעלים של “אלזט”, מפעל לייצור חלקי חילוף ועזרים לאופניים, ברחוב קרוטקה 26. החברה העסיקה כ-70 עובדים, יהודים וקתולים. בין היתר היו מותקנות מקלחות בבית החרושת, דבר נדיר באותם הימים. לאון ורוזקה היו הוריו של אלן זילברשטיין. לאון היה דודו של זיגמונד רולט.