אולם 3

חינוך
בתי ספר רבים הוקמו על ידי הקהילה היהודית בצ’נסטוכובה. בית הספר היהודי הראשון בו נלמדו שיעורים בשפה הפולנית נוסד בשנת 1851 על ידי דניאל נויפלד. בשנת 1898 נוסד בית הספר היהודי לאמנות בתלמוד תורה בצ’נסטוכובה. בראשית המאה העשרים הקים אברם רוזנבלט את בית הספר היסודי היהודי הראשון, שבו נלמדו שיעורים בשפה הפולנית בלבד.
בשנת 1939 למדו ילדים יהודים בשישה בתי ספר יהודיים וחברתיים ובשלושה בתי ספר ציבוריים. הלימודים נמשכו עד ה 22 בנובמבר 1939, עת הורה המושל הגרמני של מחוז רדום על סגירת כל בתי הספר היהודיים והחרמת רכושם. בתקופת השואה נרצחו 88 מורים יהודים מצ’נסטוכובה.

 

מוסדות צדקה
הטיפול בחולים והזקנים, היתה פעילות לה יוחסה חשיבות רבה על ידי הקהילה היהודית. הועדה לבניית בית חולים יהודי הוקמה בשנת 1900 ובית החולים החדש נפתח בשנת 1913 ברחוב מירובסקה 15. בית חולים זה נקרא במשך שנים רבות בית החולים היהודי. בית חולים זה עדיין פעיל ומשמש כבית החולים העירוני בצ’נסטוכובה.

 

עסקים
בעלי מלאכה ויזמים יהודים הקימו מפעלים ועסקים רבים שסייעו למצב את צ’נסטוחובה כמרכז תעשייתי ולשגשוגה הכלכלי. הבולט שבהם היה הנריק מרקוספלד, שהיה גם פילנתרופ מוביל.

 

חינוך
בתי ספר רבים הוקמו על ידי הקהילה היהודית בצ’נסטוכובה, בית הספר היהודי הראשון בו נלמדו שיעורים בשפה הפולנית נוסד בשנת 1851 על ידי דניאל נויפלד. בשנת 1898 נוסד בית הספר לאומנות בתלמוד תורה בצ’נסטוכובה. בראשית המאה העשרים הקים אברהם רוזנבלט את בית הספר היסודי הראשון, שבו נלמדו שיעורים בשפה הפולנית בלבד.
בשנת 1939 למדו ילדים יהודים בשישה בתי ספר יהודיים וחברתיים ובשלושה בתי ספר ציבוריים. הלימודים נמשכו עד ה 22 בנובמבר 1939, עת הורה המושל הגרמני של מחוז רדום על סגירת כל בתי הספר היהודים והחרמת רכושם. בתקופת השואה נרצחו 88 מורים יהודים בצ’נסטוכובה.

 

מוסדות צדקה
הטיפול בחולים והזקנים היתה פעילות לה יוחסה חשיבות רבה על ידי הקהילה היהודית. הוועדה לבניית בית חולים יהודי הוקמה בשנת 1900 ובית החולים החדש נפתח בשנת 1913 ברחוב מירובסקה 15. בית חולים זה עדיין פעיל ומשמש כבית החולים העירוני בצ’נסטוכובה.

 

עסקים
בעלי מלאכה ויזמים יהודים הקימו מפעלים ועסקים רבים שסייעו למצב את צ’נסטוחובה כמרכז תעשייתי ולשגשוגה הכלכלי. הבולט שבהם היה הנריק מרקוספלד, שהיה גם פילנטרופ מוביל.