ארון מוצגים

604

הפריטים שבתצוגה בארון

כלים לבשמים

כרטיס לבית הכנסת החדש

חנוכייה

תפילין

יד (אצבע) לקריאה בתורה

כרטיס לספריית התרבותליגה

טלית

כוס קידוש

שופר

טס לתורה

ספר תורה