תמונות

505
  • 1.בית המעצר הגרמני בגטו הקטן, הידוע בשם יַטקה (טבח)
  • 2.מפקדים מן הקומנדו של השוּצפוֹליצַיי צ'נסטוחובה