תמונות

412
 • 4-1. צילום משפחתי – בלתי מזוהה.
 • 5. תמונות מתעודות זהות:
 • A.אסתרה בלאופוקס.
 • B.פייגה וסילביץ'.
 • C.אסתרה קניגסברג.
 • D.דוד פנטופל.
 • E.איטה הרשליקוביץ'.
 • F.טסיה מרקוביץ'.
 • G.אדם לא מזוהה.
 • H.קבוצת אנשים בלתי מזוהים.
 • 6. תצלומים צ'נסטוחובה. אנשים לא מזוהים.
 • 11-7. תצלומים צ'נסטוחובה. אנשים לא מזוהים.