קבר אחים – שישה גרילה, מצעד במהלך הובלת גוויות וקבורה מחדש של גופות

704
  • 1.קבר האחים - ששת הפרטיזנים.
  • 2.תהלוכת מלווים במהלך העברת גופות משטח הגטו הקטן לקבורה בבית העלמין היהודי.
  • 3.קבורה מחדש של גופות שהועברו משטח הגטו הקטן.