קברי קרבנות הגטו הקטן, מחנה העבודה חסאג, לוחמי ארגון הלוחמים היהודי וחברי וועד ה”בונד “בחברת אברהם סטולר

709
  • 1.קבר קרבנות הגטו הקטן ומחנה העבודה האסאג.
  • 2.קבר לוחמי הארגון היהודי הלוחם.
  • 3. חברי ועד הבונד בלוויית אברהם סטולר, נציג מניו יורק, 1947.