תמונות הגטו

509
  • 1.משטרה יהודית בגטו צ'נסטוחובה.
  • 2.תחנת המשטרה היהודית.