תמונות הגטו

508
  • 1.בית בגטו.
  • 2.עובדי כפייה יהודים, רקוב 1940. עומד שני משמאל יענקל וסילביץ'.
  • 3.אנשים ברחוב גַרנצַרסקה 61.