פרניה גוטאיינר וארוסה

411
  • 1.פרניה גוטאיינר וארוסה.
  • 2.אסתקה אברמוביץ'-אנגל, זמק אנגל, צ'סיה אברמוביץ', 1937.
  • 3.תמונה משפחתית – לא מזוהה.
  • 4.משמאל: יז'יק כהן, ס. פישפן, ?, זנדברג, מייטק אופנר,      25 בספטמבר 1930.
  • 5.משמאל: זנדברג, רוזנברג, פישפן, י.כהן, ? ,?, (ז. או ל.) ברומברג, ? , מייטק אופנר,  25 ביולי 1931