עובדים יהודים

503
  • 1.פועלים יהודים עובדים בבירוא אדמות ליד צ'נסטוחובה.
  • 2.יהודים בדרכם למחנה עבודה.
  • 3.עובדי כפייה יהודים בשירות הצבא הגרמני, צ'נסטוחובה.