חיסול גיטו צ’נסטוחובה – רכבות המוות לטרבלינקה

605
פקודת המבצע שפורסמה ב-22 לספטמבר 1942 על ידי ההנהלה הכללית של רכבת המזרח (Genraldirektion der Ostbahn), שלוחת הרכבת הגרמנית בגנרל גוברנמן, וכותרתה "רכבות מיוחדות למשולחים צ'נסטוחובה לטרבלינקה" הכוללת לוח זמנים מפורט של ששת הטרנספורטים צ'נסטוחובה לטרבלינקה. בלשון דלה, עסקית, ומדויקת מצווה מסמך זה כי בכל אחד מששת הימים שצוינו, תצא רכבת בשעה 12:29 צ'נסטוחובה ותגיע למחנה המוות בטרבליניקה ביום המחרת בשעה 05:25. לאחר שהִייה של חמש שעות בטרבלינקה יחזרו אותם קרונות בקר ריקים צ'נסטוחובה

עד 9 באוקטובר 1942 נרצחו במהלך האקציות הברוטליות בעיר כ-2,000 מיהודי צ’נסטוחובה (רובם נקברו בגבול הגטו בשני קברי אחים ברחוב קאוויה 20) ו-40,000 יהודים שולחו אל מותם  בטרבלינקה בקרונות בקר דחוסים ללא מזון, מים או תנאי תברואה.