משפחות גולדמן וצ’רנילס

414
 • 1.יעקב גולדמן וחנה פייגלה גולדמן, מבית קרמיול. צ'נסטוחובה 1910.
 • 2.משפחת גולדמן – יעקב, בתו קיילה (קרולה), בניו דוד וירוחם (יז'י), אשתו חנה פייגלה, בנם חיים משה (מונייק), (תמונה שצולמה ברחוב פבריצ'נה 22)  1935-1932 לערך
 • 3.משפחת גולדמן - עומדים חנה פייגלה ובעלה יעקב גולדמן, בשורה האמצעית ילדיהם :חיים משה (מונייק) ןקיילה (קרולה); בשורה הקדמית בנם ירוחם (יז'י), 1918. (ירוחם היה אביו של אלון גולדמן).
 • 4.קיילה (קרולה) גולדמן, שנות השלושים.
 • 5.חיים משה (מונייק) גולדמן, שנות השלושים.
 • 6.שרה (לבית צ'רנילס)  וירוחם (יז'י) גולדמן, ורשה, 11 בספטמבר 1937 (בצד האחורי).
 • 7.משפחת צ'רנילס, עומדים משמאל לימין: שרה, מרים (מניה), אברהם, פריידלה (פרנקה) וחנה (אנדזיה). יושבים משמאל לימין: גיטלה טובה (מבית ז'אושינסקה), יוסק, יעקב (יענקל), 1934.
 • 8.אברהם צ'רנילס וסבא רבא שלו איצק צ'רנילס (הראשון משמאל), פייצ'נו, 1933-1930 לערך.
 • 9.פריידלה (פרנקה) צ'רנילס, שנות השלושים.
 • 10.גיטלה טובה צ'רנילס עם הבנות, משמאל: פריידלה (פרנקה), שרה ומרים (מניה). קונין ליד צ'נסטוחובה, 19 באוגוסט 1937(מאחור).
 • 11.גיטלה טובה צ'רנילס עם בתה מרים (מניה). צ'נסטוחובה 24 בספטמבר 1935 (בצד האחורי).
 • 12.פריידלה (פרנקה) צ'רנילס. קריניצה, אוגוסט 1935.
 • 13.שרה גולדמן (מבית צ'רנילס). צ'נסטוחובה, 22 במאי, 1939 (בצד האחורי).
 • חנה (אנדזיה) צ'רנילס. צ'נסטוחובה, 23 באפריל 14.1935
 • 15.אברהם צ'רנילס. צ'נסטוחובה, 1932-1931 לערך.
 • 16.יוסק צ'רנילס. צ'נסטוחובה, 26 בספטמבר 1937.