משפחה יהודית

416
  • 1.מאוריצי נויפלד (1942-1861) פעיל יוצא דופן למען הקהילה ולמען עצמאות.
  • 2.סטניסלב נויפלד (1938-1894), בנו של מאוריצי נויפלד, נלחם במלחמה הפולנית-בולשביקית.
  • 3.פינקוס לנדאו, תעשיין ופעיל קהילתי מצטיין.
  • 4.גלה לנדאו מבית פישמן.
  • 5.שמואל ווילנברג.
  • 6.פרץ וילנברג, אביו של שמואל ווילנברג.
  • 7.אימו של שמואל ווילנברג, שם נעוריה היה מנייפה פופוב.

המשפחה היהודית הייתה הבסיס לחיי הדת ולמסורת היהודית. בית המשפחה היה מקום “קסום” המספק תמיכה רגשית למשפחה הגרעינית. הוא גם סיפק את הצרכים הרוחניים של היהדות. בית המשפחה היה המקום שבו פיתחו הדורות הצעירים את תודעתם לזהותם היהודית וקיבלו עידוד לבחור את בחירותיהם בהתאם למסורת ולכללי הדת. “חבורה ומשפחה הם כמו ערימת אבנים. אם תסיר אבן אחת, הערימה תתמוטט” [בראשית רבה, ק’, ז’]