מפלגות פוליטיות יהודיות אשר פעלו בצ’נסטוחובה ובאזור

405
  • 1.תצלום ממערכת בחירות למועצת העיר.
  • 2.הרב נחום אש בלוויית חברים אחרים של מועצת העיר, 1916.
  • 3. "אונזר ועג" ו"נאיע וורט" (דרכנו ואמירה חדשה) עיתונים ביידיש.
  • 4.קבוצת נוער ציוני.
  • 5.קבוצת החברים הראשונים של תנועת השמאל פועלי ציון. עומדים מימין לשמאל: דוד בוז'יקובסקי, מ. ברמן, י. ורשבסקי. יושבים מימין לשמאל: מ. צישינסקי, מ. מונטג.
  • 6.ארגון צופים.
  • 7.קבוצה של חברי תנועת הבונד צ'נסטוחובה ב-1905. עומדים: אברהם גולדשטיין (על סולם) עם מנדל ברוין. עומד משמאל: גרייצר.
  • 8.מפלגת הפועלים הציונית סוציאליסטית. עומדים מימין לשמאל: ד. אוברמן, י. גולדשטיין, דוד שייקוביץ'. יושבים מימין לשמאל: י. גורסקי, לייבוש לרר, י. לבנהוף.

מאז סוף המאה ה-19 רחשה צ’נסטוחובה בחיים פוליטיים, והשתתפו בהם כל מגוון המפלגות הפוליטיות, הקבוצות והאיגודים היהודיים של אותה התקופה. בעשורים האחרונים של המאה ה-19 החלה לצמוח תנועת התבוללות שרווחה במיוחד בקרב האינטליגנציה היהודית. אלה המפלגות היהודיות הפוליטיות הרשמיות שהיו פעילות צ’נסטוחובה ובאזור: אגודת ישראל (האגודה), תנועת מזרחי הציונית דתית, פועלי ציון ימין, פועלי ציון שמאל, המשרד של ההסתדרות הציונית העולמית בפולין, הציונות הרוויזיוניסטית, הציונים הכלליים, המפלגה המאוחדת של הפועלים הסוציאליסטיים היהודיים (פארייניקטה), “הבונד” – התאחדות כללית של הפועלים היהודים, “התאחדות” – מפלגת פועלי ארץ ישראל. קבוצות ומפלגות פוליטיות יהודיות לקחו חלק פעיל בכל הבחירות בתקופת הרפובליקה הפולנית השנייה. חברי מועצה יהודים היו חברים פעילים במועצת העיר צ’נסטוחובה.