הרב נחום אש במחצית הראשונה של המאה העשרים

408
 • 1.1הרב נחום אש במחצית הראשונה של המאה ה-20
 • 2.שרה, אשתו של הרב נחום אש.
 • 3.משפחתו של הרב נחום אש: 1-שרה אש, 2-שמואל יוסף אש, 3-דורה אש 4-טאובה אש, 5-מנדל אש, 6-פליציה אש.
 • 4.דוד, בנו של הרב נחום אש.
 • 5.מייצ'יסלב, בנו של הרב נחום אש – עיתונאי.
 • 6.פליציה, בתו של הרב נחום אש.
 • 7.טאובה, בתו של הרב נחום אש, אמו של ש. גרונדמן.
 • 8.אלזבייטה אש מונדלק זבורובסקה, נכדתו של הרב נחום אש, נולדה צ'נסטוחובה ב-1941.
 • 9.משה שייביץ', שני משמאל, צ'נסטוחובה 1912.
 • 10.בני דודים (משמאל לימין): מנדל אש, חיל יהושע הלטר, משה והרשל שייביץ', צ'נסטוחובה, 1912.
 • 11.משפחת שייביץ'.
 • 12.משה שייביץ'.
 • 13.ילדיה של שרה שייביץ', נכדתו של הרב נחום אש.
 • 14.משמאל: שרה שייביץ' מבית אש - נכדתו של הרב אש, שיינדלה שייביץ' מבית מורטנפלד, רחל שמולביץ' מבית שייביץ'.