הצהרת החברים היהודים של מועצת העיר צ’נסטוחובה בשם הקהילה היהודית של העיר – מרץ 1939

417
  • 1. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­הצהרת החברים היהודים במועצת העיר צ'נסטוחובה בשם הקהילה היהודית של העיר. נספח מס' 3 לפרוטוקול ישיבת מועצת העיר מיום 30 במרס .1939
  • 2. גונייק צ'נסטוחובה - 1 בספטמבר 1939

נספח מס’ 3 לפרוטוקול ישיבת מועצת העיר מיום 30 במרס 1939:

“בשם האוכלוסייה היהודית, שאותה יש לנו הכבוד לייצג, אנו מצהירים בזה כי, לנוכח האירועים המתרחשים עתה בקרבתה המידית של מדינתנו, מוכנה הקהילה היהודית להקריב את חיי בניה ואת רכושה למען הרפובליקה הפולנית הנעלה ביותר ובמיוחד לתגבר את אמצעי ההגנה שלה ולחזק את עמדת הכוח שלה. אנו בטוחים כי מדינתנו פולין מסוגלת לעמוד כנגד הכוונות התוקפניות של אויביה, תוך מאמץ משותף ומאוחד של כל אזרחיה, ללא הבדל דת ולאום.