הנריק רוזנבלט ומשפחתו בחופשה

415
מנכ"ל בית החרושת אלטמן, הנריק רוזנבלט ובני משפחתו בחופשה בלחובנייה, 1934.