בית הקברות היהודי בצ’נסטוכובה

606
בית הקברות היהודי צ'נסטוחובה, תצלומים מימים אלה

בית הקברות היהודי הוקם ב-1799. זה המקום שלפי הדין והמסורת היהודית קברו דורות של יהודים צ’נסטוחובה את בני משפחותיהם. הגרמנים החלו להרוס את בית הקברות ב 1939, עם זאת ב 1943 וב 1944 בוצעו בו מעשי הואנדליזים הקשים ביותר. ב 1943 ביצעו הגרמנים בבית העלמין הוצאות להורג המוניות. יז’י רוזנבלט, שהיה אז בן 18, הוצא שם להורג על ידי הגרמנים ב 19 במרס 1943 יחד עם חמישה לוחמי מחתרת יהודים. למחרת, בחג הפורים, הוציאו הגרמנים להורג 127 איש ואישה מהאינטליגנציה של צ’נסטוחובה – רופאים יהודים עם בני משפחותיהם, מהנדסים, עורכי דין וחברי מועצת היהודים. ב 26 ביוני 1943, במהלך חיסול הגטו הקטן, רצחו הגרמנים כ 1500 מיהודי צ’נסטוחובה. ב 20 ביולי 1943הוציאו הגרמנים להורג בבית הקברות מאות אחדות מעובדי הכפייה היהודים ממחנה הסאג פלצרי וממחסני המשטרה ברחוב גריבלדי.