בית הכנסת הישן

204
עיטורי הפנים של בית הכנסת הישן כפי שעוצבו בידי פרץ ווילנברג

השם עלול להטעות שכן בית כנסת זה לא היה בית התפילה העתיק ביותר בעיר. בית הכנסת הראשון צ’נסטוחובה נבנה ב-1805, אך נעשה בהדרגה קטן מלהכיל את הקהילה היהודית הצומחת. מסיבה זו, ולמרות קיומו של בית מדרש מאז שנת 1834, החלו ב-1855 בבניית בית כנסת חדש בעיר (שנודע אחר כך כ”בית הכנסת הישן”),  אשר הורחב מאוחר יותר, ב-1872, על ידי לייבל כהן. בתקופה שבין 1928 ל-1929, ביוזמתו של הרב נחום אש והודות לתרומה כספית ניכרת של הקהילה היהודית, שופץ בית הכנסת. עבודות התיקונים והחידוש התנהלו על פי התכנית שהוכנה על ידי פרופסור פרץ ווילנברג. בית הכנסת המחודש בלט בעיטורים המקוריים שלו, ובהם ציורי קיר שכללו מוטיבים סמליים המבוססים על כיתובים מסוגננים בעברית ותקרה מעוטרת ועליה שני מגני דוד ובמרכזה מנורת שבעת הקנים. בתקופת החלוקה של פולין, החל בתקופת מלחמות נפוליאון, היה בית הכנסת העתיק ביתם של דגלי הצבא הפולני. בית הכנסת הושחת ב-1939 וב-1943 הוא נהרס על ידי הגרמנים כדי לאפשר את הרחבתו של רחוב מירובסקה. זכר בית הכנסת הישן נותר בזיכרונות, ברישומים ארכיוניים ובמספר קטן ביותר של צילומים.